پیشنهاد پارسینه
پس از برگزاری مراسم تاج گذاری امپراتور و ملکه ژاپن لباس‌های تشریفاتی تاج گذاری را کنار گذاشته و با لباسی رسمی در ضیافت ترتیب داده شده برای میهمانان حضور یافتند. امپراتور ژاپن روز سه شنبه در جریان مراسمی رسمی و با حضور نمایندگان ۱۸۰ کشور جهان رسما بر تخت سلطنت نشست. حدود ۲۰۰۰ شخصیت از ۱۸۰ کشور در این رویداد شرکت کردند و این عنوان را به امپراتور ژاپن تبریک گفتند.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو