پیشنهاد پارسینه
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: سامانه‌های ثبت تخلفات مجهز به سیستمی هستند که عکس رنگی از پلاک می گیرند و سامانه ای دیگر عکسی با استفاده از فناوری مادون قرمز از پلاک می گیرد و این دو عکس به صورت تلفیقی در سامانه قرار می‌گیرد و با نرم افزار خوانش پلاک محقق می‌شود.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
۰
سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور در پخش زنده شبکه خبر درباره چگونگی شناسایی پلاک‌های مخدوش اظهار کرد: برخی از افراد برای ورود به طرح زوج و فرد و یا محدوده کنترل آلودگی هوا پلاک ماشین خود را مخدوش می‌کنند و با کاغذ و یا پلاستیک اقدام به این کار می‌کنند.

نحوه شناسایی

وی در ادامه گفت: سامانه‌های ثبت تخلفات مجهز به سیستمی هستند که عکس رنگی از پلاک می‌گیرند و سامانه‌ای دیگر عکسی با استفاده از فناوری مادون قرمز از پلاک می‌گیرد و این دو عکس به صورت تلفیقی در سامانه قرار می‌گیرد و با نرم افزار خوانش پلاک محقق می‌شود.

وی در ادامه افزود: افرادی که تصور می‌کنند با مخدوش کردن پلاک تشخیص داده نمی‌شوند بهتر است به سوابق تخلفاتی خود مراجعه‌ای داشته باشند.

معرفی ۵۰۰ نفر از متخلفان مخدوش کردن پلاک در ۶ ماهه نخست سال به مراجع قضایی

وی در ادامه بیان کرد: ۵۰۰ نفر از متخلفان مخدوش کردن پلاک را در ۶ ماهه نخست سال به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۴۰۰ نفر هم به مرکز پلیس فراخوانده شدند و از آن‌ها تعهد گرفته شده است.
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو