پیشنهاد پارسینه
تظاهرات شبانه جدایی‌طلبان کاتالونیا و درگیری‌های خشونت‌بار در پایتخت این ایالت یعنی بارسلون در طی چندروز اخیر شدت گرفت.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو