پیشنهاد پارسینه
مرگ زن سالخورده چند روز بعد از شکایت تکان دهنده اش پلیس را در برابر معمای پیچیده‌ای قرار داد. این زن مدعی شد از سوی یک آشنا هدف آزار قرار گرفته است.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۶
۰
هفته گذشته پیرزنی ۸۰ ساله به نام طلعت به پلیس آگاهی رفت و از داماد ۴۰ ساله خود به نام داریوش شکایت کرد.

این زن گفت: چند روزقبل وقتی تنها بود دامادش او را آزار داده است.

با این شکایت، زن سالخورده به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در گزارشی تایید کردند که وی به تازگی تحت آزار و اذیت قرار گرفته است.

با اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و قضات دادگاه مرد شیطان صفت را به دادگاه احضار کردند.

وقتی قرار بود داماد پلید در دادگاه حاضر شود و در برابر اتهام آزار و اذیت پیرزن از خود دفاع کند، اما صبح زن سالخوره و مرد آزارگر در دادگاه حاضر نشدند و دختر پیرزن با حضور در برابر قضات گفت: مادرش فوت کرده است.

با فوت زن سالخورده قضات در برابر معمای پیچیده‌ای قرار گرفتند. آن‌ها دستور جلب مرد شیطان صفت را صادر کردند و قرار شد برای رازگشایی از این پرونده تحقیق از سایر اعضای خانواده پیرزن آغاز شود.
منبع: رکنا
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو