پیشنهاد پارسینه
نمایی هوایی از خانه‌های تو در تو هندی با پس زمینه تاج را در ادامه مشاهده می‌کنید.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۳
۰

 تصویر هوایی از تاج محل که خانه‌های تو در تو هندی را با پس زمینه تاج محل نشان می‌دهد را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نمایی از خانه‌های تو در توی هندی در کنار تاج محل

منبع: مشرق
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو