یک فیل به برکه‌ای می‌رود که شمار زیادی اسب آبی در آن در حال آب تنی اند. یک اسب آبی با دیدن فیل هوس می‌کند که این نعمت بادآورده را لقمه چپ کند، اما از قدیم گفته اند که "اندازه دهنت لقمه بردار"!
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۱
۲
منبع: فرارو
نظرات
علی
اسب آبی پستانداری گیاهخوار است و نه گوشتخوار که بخواهد برای خوردن فیل تلاش مذبوحانه بکند . علت این حرکت اسب آبی فقط دفاع از حریم است
ناشناس
خوردن کجا بود اسب آبی علفخواره دارن با هم شوخی میکنن
ارسال نظر