پیشنهاد پارسینه
عملیات جابجاییف انوس دریایی رابجرگ کوده از محبوب‌ترین فانوس‌های دریایی دانمارک آغاز شده است. این فانوس دریایی ۲۳ متری یک تن وزن دارد و ۱۲۰ سال پیش ساخته شده است که قرار است با کمک ریل جابجا شود. به گفته مقامات دانمارک ممکن بود با پیشروی دریا و فرسایش ساحل باعث فروریختن این فانوس دریایی در سال آینده میلادی شود.
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو