پیشنهاد پارسینه
ساعت دیواری، علاوه بر وسیله‌ای که زمان را به ما نشان می‌دهد، به نوعی به عنوان تزیین دیوار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه ساعت دیواری‌های بزرگ بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ساعت دیواری‌ها از مدل‌های قدیمی تا جدید، میهمان دیوار‌ها شده‌اند تا جلوه‌ای زیباتر به آن‌ها ببخشند.
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۸
۰

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

تزیین دیوار با ساعت‌دیواری‌های بزرگ

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو