پیشنهاد پارسینه
هزاران قطعه ماهی در رودخانه قره‌سو کرمانشاه به علت مسمومیت تلف شدند. در اثر ورود پساب کارخانه‌های بالادستی، تعداد زیادی از ماهیان موجود در این رودخانه تلف شدند. حجم پساب ورودی به رودخانه به حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه شده و همچنین به دلیل پایین آمدن میزان اکسیژن آب ماهی‌های موجود در رودخانه یا تلف شده و تعداد زیادی نیز در گوشه‌ای از رودخانه تجمع کرده اند.
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۸
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو