پیشنهاد پارسینه
صحنه هایی از درگیری ارتش لبنان با موتورسواران حزب الله و جنبش امل نزدیک میدان شهدا ببینید.
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۴
۲
50
پــنــجــره
نظرات
giddy
ارتش لبنان خ خ خ خ
شیرین صفوی
ما هم از این موتور سواران داریم !!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو