در دو ماه گذشته در خلال یک دوره کم آبی شدید در زیمبابوه حداقل ۵۵ فیل در پارک میلی هوانگی به دلیل گرسنگی تلف شده اند.
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۵
۰
تلف شدن حداقل ۵۰ فیل در خلال خشکسالی در زیمبابوهتیناشی فاراوو سخنگوی سازمان مدیریت حیات وحش و پارک‌های زیمبابوه (زیم پارکس) گفت: "شرایط ناگوار است. فیل‌ها در اثر گرسنگی می‌میرند که مشکل بزرگی است. "

امسال خشکسالی به شدت بر تولید محصولات زراعی در زیمبابوه اثر گذاشته است.گزارش می‌شود که در خلال یک بحران شدید اقتصادی یک سوم جمعیت با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.برنامه غذای جهانی در ماه اوت گزارش داد که دو میلون نفر در این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند.

گزارش می‌شود که دو راس از فیل‌ها در فاصله ۵۰ متری برکه‌های آب پیدا شدند که نشان می‌دهد بعد از طی مسافت‌های طولانی، پیش از رسیدن به آب تلف شده اند.آقای فاراوو گفت که فیل‌ها "خسارت عظیمی" به پوشش گیاهی پارک ملی هوانگی وارد کرده اند. این پارک ظرفیت پانزده هزار فیل را دارد، اما هم اکنون بیش از ۵۰ هزار فیل در آن هست.

سازمان مدیریت حیات وحش زیمبابوه تلاش داشته است با حفر چاه به بهبود اوضاع کمک کند، اما به گفته آقای فاراوو منابع مالی کافی در اختیار ندارد.

پیکر‌های این فیل‌ها در کنار برکه‌های خالی آب پیدا شده - حداقل ۵۵ لاشه فقط در دو ماه اخیر که قربانیان خشکسالی ویرانگری هستند که جان انسان‌ها و حیات وحش را تهدید می‌کند.

در پارک ملی عظیم هوانگی در زیمبابوه مشکل فقط کمبود باران نیست، بلکه ازدحام جمعیت فیل هاست. ازدیاد جمعیت باعث شده حیوانات در جستجوی غذا از پارک خارج شوند و به گفته مقام‌ها در همین فرآیند ۲۲ روستایی را در سال جاری کشته اند؛ و در پشت همه این‌ها مساله کمبود منابع وجود دارد. بحران اقتصادی زیمبابوه به این معنی است که پول کافی برای مدیریت صحیح حیات وحش وجود ندارد.

یک راه حل فروختن فیل‌ها به پارک‌های خارجی است، اما این روش - اغلب غیرشفاف - با واکنش خشم آلود کارشناسان حیات وحش روبرو شده که می‌گویند فیل‌های جوان از خانواده‌ها جدا می‌شوند و درحالی که شوک روحی دیده اند به خارج حمل و به باغ وحش‌های چین فروخته می‌شوند.
منبع: BBC
در دو ماه گذشته در خلال یک دوره کم آبی شدید در زیمبابوه حداقل ۵۵ فیل در پارک میلی هوانگی به دلیل گرسنگی تلف شده اند.
تلف شدن حداقل ۵۰ فیل در خلال خشکسالی در زیمبابوهتیناشی فاراوو سخنگوی سازمان مدیریت حیات وحش و پارک‌های زیمبابوه (زیم پارکس) گفت: "شرایط ناگوار است. فیل‌ها در اثر گرسنگی می‌میرند که مشکل بزرگی است. "

امسال خشکسالی به شدت بر تولید محصولات زراعی در زیمبابوه اثر گذاشته است.گزارش می‌شود که در خلال یک بحران شدید اقتصادی یک سوم جمعیت با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.برنامه غذای جهانی در ماه اوت گزارش داد که دو میلون نفر در این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند.

گزارش می‌شود که دو راس از فیل‌ها در فاصله ۵۰ متری برکه‌های آب پیدا شدند که نشان می‌دهد بعد از طی مسافت‌های طولانی، پیش از رسیدن به آب تلف شده اند.آقای فاراوو گفت که فیل‌ها "خسارت عظیمی" به پوشش گیاهی پارک ملی هوانگی وارد کرده اند. این پارک ظرفیت پانزده هزار فیل را دارد، اما هم اکنون بیش از ۵۰ هزار فیل در آن هست.

سازمان مدیریت حیات وحش زیمبابوه تلاش داشته است با حفر چاه به بهبود اوضاع کمک کند، اما به گفته آقای فاراوو منابع مالی کافی در اختیار ندارد.

پیکر‌های این فیل‌ها در کنار برکه‌های خالی آب پیدا شده - حداقل ۵۵ لاشه فقط در دو ماه اخیر که قربانیان خشکسالی ویرانگری هستند که جان انسان‌ها و حیات وحش را تهدید می‌کند.

در پارک ملی عظیم هوانگی در زیمبابوه مشکل فقط کمبود باران نیست، بلکه ازدحام جمعیت فیل هاست. ازدیاد جمعیت باعث شده حیوانات در جستجوی غذا از پارک خارج شوند و به گفته مقام‌ها در همین فرآیند ۲۲ روستایی را در سال جاری کشته اند؛ و در پشت همه این‌ها مساله کمبود منابع وجود دارد. بحران اقتصادی زیمبابوه به این معنی است که پول کافی برای مدیریت صحیح حیات وحش وجود ندارد.

یک راه حل فروختن فیل‌ها به پارک‌های خارجی است، اما این روش - اغلب غیرشفاف - با واکنش خشم آلود کارشناسان حیات وحش روبرو شده که می‌گویند فیل‌های جوان از خانواده‌ها جدا می‌شوند و درحالی که شوک روحی دیده اند به خارج حمل و به باغ وحش‌های چین فروخته می‌شوند.
منبع: BBC
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید