پیشنهاد پارسینه
رقابت برای انتخاب مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رقابت نزدیک گروسی و فروتا بالا گرفت.
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۱
۰

 رقابت برای انتخاب مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بالا گرفت.

بر این اساس، در دور جدید رای گیری اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مقر آژانس در وین برگزار شد؛ رافائل گروسی با شانزده رای و کورنل فروتا رومانیایی با هفده رای در رقابت تنگاتنگی برای سمت مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته اند.

در ابتدا اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در دور اول رای گیری؛ چهارده رای به فروتا؛ پانزده رای به گروسی و پنج رای به لاسینا زربو دادند. یک رای هم ممتنع بود. پس از انجام اولین دور رای گیری؛ لاسینا زربو ۵۵ ساله اهل بورکینافاسو و دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای حذف شد.

نامزد پست مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از بیست و چهار رای اعضای سی و پنج نفره شورای حکام برخودار شود. احتمالا اوایل هفته آینده؛ شورای حکام نشست دیگری برای انتخاب مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار خواهد کرد.

مارتا زیاکوا ۶۳ ساله از اسلواکی و رئیس کنونی سازمان نظارت هسته‌ای این کشور؛ کورنل فروتا رومانیایی که پس از مرگ یوکیا آمانو، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سرپرستی موقت این سازمان را بر عهده دارد؛ رافائل گروسی، سفیر آرژانتین در سازمان ملل و لاسینا زربو ۵۵ ساله اهل بورکینافاسو دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای مستقر در وین؛ چهار نامزد رسمی برای سمت مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند که دو تن از آنان یعنی خانم مارتا زیاکوا و لاسینا زربو به دلیل عدم رای کافی حذف شدند.

گفتنی است که نامزد آژانس بین المللی انرژی اتمی باید حد نصاب دو سوم آرا را برای احراز پست مدیر کلی به دست آورد. دوره مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی چهار سال است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو