پیشنهاد پارسینه
برای خرید آپارتمان در شرق تهران باید از متری ۱۰ میلیون تا ۱۷ میلیون تومان هزینه کرد.
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۶
۰

قیمت برخی از آپارتمان های شرق تهران به شرح زیر است:

قیمت مسکن در شرق تهران

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو