پیشنهاد پارسینه
تصاویر بخش کوچکی از وسایل گمشده زائران اربعین را نشان می‌دهد که عمده این وسایل مدارک، کارت شناسایی و گذرنامه است. همچنین یکی از گمشدگان در طول مسیر راهپمایی اربعین کودک ۶ ماه‌ای بود که توسط «ستاد راهنمای زائر» پیدا و به خانواده اش تحویل داده شد.
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۳
۱

وسایل گمشده زائران کربلا +تصاویر

وسایل گمشده زائران کربلا +تصاویر

وسایل گمشده زائران کربلا +تصاویر

وسایل گمشده زائران کربلا +تصاویر

وسایل گمشده زائران کربلا +تصاویر

50
پــنــجــره
نظرات
ج
خیلی جالبه چه مادری بوده که بچه شش ماهه خودش را جا گذاشته .باد آورده را باد میبره ؟شاید خواسته از شر بچه راحت بشه گفته کجا بهتر از صحرای کربیلا
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو