پیشنهاد پارسینه
چه فیلمهای بیشماری از حوادث گوناگون و دردناکِ استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و حتی پیاده روی در خیابان منتشر شده، اما گویی بشر نمی تواند لحظه ای از بکارگیری تلفن هوشمند سرباز زند و عاقبت آن قطعا در پاره ای موارد غیر قابل جبران است.
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو