پیشنهاد پارسینه
عضو ناظر مجلس در ستاد اربعین نوشت: شاهد تلاش‌ اعضای ستاد برای ارائه خدمات بهتر بودم، امیدوارم این خدمات در آینده بهتر شود.
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
۰

 احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو ناظر مجلس در ستاد اربعین حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی با اشاره به خدمت‌رسانی اعضای این ستاد طی این روزها نوشت:

«ارائه خدمات مطلوب در زمانی کوتاه در مرز دو کشور (یکی در تحریم و دیگری جنگ‌زده) آن هم برای چند میلیون نفر مشکل است، از اولین روزهای حضورم در جلسات ستاد اربعین کشور شاهد تلاش‌ اعضای ستاد برای ارائه خدمات بهتر بودم، امید است با برنامه‌ریزی سال‌های آینده بهتر شود.»

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو