پیشنهاد پارسینه
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه به دلیل وعده انتخاباتی ترامپ، گفت: آیا عربستان سعودی خانه ما است؟
۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو