وزیر نیرو در حاشیه هیئت دولت:
اردکانیان گفت: امروز نه موافقت و نه موافقت مشروط با طرح هستیم، بلکه جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و یک سلسله اطلاعات جدید خواستند تا انجام شود و بعد بررسی کنند.
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
۰

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر به سمنان در چند روز اخیر انعکاس وسیعی داشته است، گفت: البته این مشکلات، ناشی از عدم روشن شدن مساله است. طبق قانون، پروژه‌های منابع آب در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که تخصیص اولیه آن توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و بر مبنای نیازی که وجود دارد، یک موافقت اولیه انجام می‌شود. پس از این مرحله، مسئولیت قانونی این موضوع با سازمان حفاظت از محیط‌ زیست است تا مجوز زیست محیطی دهد؛ پس از این مرحله مجدد وزارت نیرو باید تخصیص اولیه را به مجوز تبدیل کند و این مراحل دنبال شود.

اردکانیان در ادامه افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله در عرض هم نیستند؛ بلکه در طول هم هستند؛ در خصوص انتقال آب به فلات مرکزی مجوز اولیه‌ای که وجود دارد مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد آن سازمان محیط زیست برابر روال بررسی کردند؛ تا سال ۹۶ که بنده در سوابق نگاه کردم هیچ علامتی وجود ندارد و طرف حساب هم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است.

وزیر نیرو در پایان گفت: سازمان محیط‌زیست در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده به دلیل اینکه شرایط عمل کردن به این کار انجام نشده است. در سال ۹۷ دوباره مجوز مشروط صادر شده و امروز نه موافقت و نه موافقت مشروط با طرح هستیم، بلکه جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و یک سلسله اطلاعات جدید خواستند تا انجام شود و بعد بررسی کنند؛ یعنی کار هنوز در مرحله‌ای است که قبلا بوده است.

اردکانیان گفت: امروز نه موافقت و نه موافقت مشروط با طرح هستیم، بلکه جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و یک سلسله اطلاعات جدید خواستند تا انجام شود و بعد بررسی کنند.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر به سمنان در چند روز اخیر انعکاس وسیعی داشته است، گفت: البته این مشکلات، ناشی از عدم روشن شدن مساله است. طبق قانون، پروژه‌های منابع آب در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که تخصیص اولیه آن توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و بر مبنای نیازی که وجود دارد، یک موافقت اولیه انجام می‌شود. پس از این مرحله، مسئولیت قانونی این موضوع با سازمان حفاظت از محیط‌ زیست است تا مجوز زیست محیطی دهد؛ پس از این مرحله مجدد وزارت نیرو باید تخصیص اولیه را به مجوز تبدیل کند و این مراحل دنبال شود.

اردکانیان در ادامه افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله در عرض هم نیستند؛ بلکه در طول هم هستند؛ در خصوص انتقال آب به فلات مرکزی مجوز اولیه‌ای که وجود دارد مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد آن سازمان محیط زیست برابر روال بررسی کردند؛ تا سال ۹۶ که بنده در سوابق نگاه کردم هیچ علامتی وجود ندارد و طرف حساب هم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است.

وزیر نیرو در پایان گفت: سازمان محیط‌زیست در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده به دلیل اینکه شرایط عمل کردن به این کار انجام نشده است. در سال ۹۷ دوباره مجوز مشروط صادر شده و امروز نه موافقت و نه موافقت مشروط با طرح هستیم، بلکه جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و یک سلسله اطلاعات جدید خواستند تا انجام شود و بعد بررسی کنند؛ یعنی کار هنوز در مرحله‌ای است که قبلا بوده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}