پیشنهاد پارسینه
تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زائران اربعین از طریق مرز مهران وارد کشور شده اند.
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰
۰

روال تردد در مرز مهران عادی و آرام است، حجم بیشتری از زوار هم اکنون در حال بازگشت به کشور از طریق مرز مهران هستند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو