پیشنهاد پارسینه
یک تحقیق نشان می‎دهد پس از وقوع هر تیراندازی جمعی در آمریکا شهروندان این کشور به دلیل ترس از قوانین مربوط به کنترل سلاح به خرید بیشتر سلاح گرم روی می‌آورند.
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵
۰

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قوانین مربوط به کنترل سلاح در آمریکا یکی از عواملی است که باعث می‌شود شهروندان آمریکایی پس از تیراندازی‌های جمعی به سمت خرید سلاح گرم سوق داده می‌شوند.

این تحقیقات که در نشریه Nature Human Behaviour منتشر شده، ارتباط علت و معلولی میان پوشش رسانه‌ها از سیاست‌های مربوط به کنترل سلاح و افزایش خرید تسلیحات پی از وقوع تیراندازی جمعی در آمریکا را بررسی کرده است.

نگارنده این تحقیقات می‎گوید که "در سال ۲۰۰۶ و در جریان تیراندازی مرگبار در دانشکده فناوری ویرجینیا یکی از الگو‌های زندگی خود را از دست دادم و شاهد آن بودم که چگونه این حادثه زندگی دوستان و همکارانم را برای همیشه تغییر داد. "

وی می‎افزاید، "در حالی که در دانشگاه نیویورک کار می‌کردم، همیشه این موضوع را در پس ذهنم داشتم تا راهی برای کمک به انجام تحقیقات در خصوص خشونت سلاح پیدا کنم. بالاخره در سال گذشته توانستم این خواسته را از طریق تجربی تحقق بخشم. "

محققان در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل ۶۹ تیراندازی گسترده در آمریکا از ژانویه ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۱۷، یک پایگاه داده‌ها از هزاران مقاله روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست در مورد تیراندازی و مقررات مربوط به سلاح ایجاد کردند. آن‌ها همچنین داده‌های سیستم بررسی سوء سابقه جنایی ملی را جمع آوری کردند.


تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد که معمولاً پس از هر تیراندازی جمعی، خرید سلاح در آمریکا افزایش یافته است. با این وجود مطالعه جدید علت روی آوردن شهروندان آمریکایی برای تهیه سلاح پس از هر تیراندازی جمعی را پوشش رسانه‌ای مربوط به قوانین کنترل سلاح می‌داند و نه صرفاً خود حادثه تیراندازی.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان می‌دهد که خرید سلاح بیشتر تحت تاثیر پوشش رسانه‌های خبری قرار می‌گیرد.

این تحقیقات می‎گوید که تاثیر پوشش رسانه‌ای در ایالت‎هایی که اعمال قوانین از محدودیت کمتری برخوردار است و قوانین کمتری برای کنترل سلاح وجود دارد قوی‌تر است. در این راستا، پس از وقوع تیراندازی جمعی، شهروندان آمریکایی به خاطر آنکه دولت قوانین سختگیرانه تری را اعمال کند، بلافاصله به خرید سلاح رو آورده و این اقدام را به آینده واگذار نمی‌کنند.

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو