پیشنهاد پارسینه
راه اندازی پویش حذف قبوض کاغذی به منظور کاهش استفاده از کاغذ اینبار به وزارت نفت و شرکت ملی گاز رسیده است.
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
۰

 با راه اندازی پویش صرفه جویی در مصرف کاغذ و حذف قبوض کاغذی از سیستم دریافت هزینه های خدماتی، وزارتخانه هایی که در ارائه خدمات عمومی دخیل هستند یک به یک به این پویش پیوسته و قبوض کاغذی خود را حذف می کنند.

به همین جهت شرکت ملی گاز با اطلاع رسانی روش های ثبت اطلاعات سیستم قبوض را معرفی می کند.

روش اول: اولین روش برای ثبت اطلاعات مربوط به شماره اشتراک قبوض به وسیله تلفن همراه است. با وارد کردن (شماره اشتراک قبوض_ستاره+_یک) نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.

روش دوم: دومین روش مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز(WWW.NIGO.IR) مراجعه و گزینه حذف قبوض را انتخاب و اطلاعات خود را وارد کنید.
نحوه ثبت اطلاعات مشترکان گاز برای صدور قبض الکترونیک

روش سوم: با مراجعه به پایگاه (http://ghabz.nigc.ir) اطلاعات خود را وارد و عضو سیستم قبوض الکترونیکی شوید.

نحوه ثبت اطلاعات مشترکان گاز برای صدور قبض الکترونیک

نحوه ثبت اطلاعات مشترکان گاز برای صدور قبض الکترونیک

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو