سوتی جالب در قسمت ۲۵ سریال «ستایش». وقتی داخل و خارج خودرو در یک سکانس تغییر کرد!
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۲
۲

منبع: آخرین خبر

نظرات
ناشناس
حرف آخرش قابل تامله (من از رامسر آمدم به تهران با 24 تومان اونم با دولوکس)
شیرین صفوی
ستایشه دیکه!!! اگه ما همچین سریالهایی رو نگاه نکنیم و به به چهچه راه نندازیم اینطور به شعور ما توهین نمیشه !!!!!! این سریال. مختتتتتصصصص آقا ارجمنده فقط !!!!!!!! چون اون راضی سفارشی فرمایشی ها راضی بیخیال ناراضی !!!!! اوووووووفتاد !!!!
ارسال نظر