پیشنهاد پارسینه
طوفان قدرتمند و بی سابقه «هاگیبیس» که عصر روز شنبه وارد ژاپن شد، تاکنون ۱۸ کشته و ۱۵۰ زخمی برجای گذاشته است.عکس: منابع خارجی
۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو