پیشنهاد پارسینه
اولین تصاویر از محل اصابت موشک به نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ را مشاهده می کنید.
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۴
۱

اولین تصاویر از محل اصابت موشک به نفتکش ایرانی سابیتی

50
پــنــجــره
نظرات
ج
از قدیم گفتن نزن بر در کسی ؟که زنند بر درت
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو