پیشنهاد پارسینه
شانا خبرگزاری رسمی وزارت نفت اولین تصاویر رسمی از عرشه نفتکش سابیتی که مورد هدف موشک قرار گرفته، منتشر کرد. این نفتکش در حوالی جده مورد اصابت راکت قرار گرفته است.
۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو