پیشنهاد پارسینه
کریستوفر هرویگ، عکاس مستندساز، سری به کشور‌های استقلال یافته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی زده و تصاویر جالبی از ایستگاه‌های متروی دوران قبل از فروپاشی شوروی گرفته است.
۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو