پیشنهاد پارسینه
۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹
۲
50
پــنــجــره
نظرات
سیاوش
عمدی یا سهوی درست و بجا بود ترامپ فقط یه پولداره بعدها تاریخ ازون به عنوان یه رئیس جمهور احمق و بزدل یاد خواهد کرد
شناس
اتفاقا اگر یه خبر درست هم داده باشید همین بود. تصویر هم با لید خبر کاملا همخوانی داشت.....
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو