پیشنهاد پارسینه
یک دستگاه اتوبوس با ۴۵ زائر در جاده ایلام-بدره از مسیر خود منحرف شد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۸
۰

ساعتی پیش اتوبوس حامل ۴۵ نفر از زوار بروجردی در مسیر شهرستان بدره_ایلام (سه راهی روستای بانهلان) از جاده منحرف شد.

خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارتی در پی نداشت.

اتوبوس زوار با کمک راهداری بدره به مسیر برگشت.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو