پیشنهاد پارسینه
تصویر مظنون حمله به یک کنسیه در شهر هاله در آلمان منتشر شد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸
۰

در پی تیراندازی در شهر هاله در شرق آلمان دو نفر کشته شدند.

روزنامه بیلد گزارش داد که این تیراندازی در برابر یک کنیسه روی داده و یک نارنجک نیز به درون این ساختمان انداخته شده است.

انتشار تصویر عامل تیراندازی در آلمان

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو