پیشنهاد پارسینه
نتیجه تحقیقات یک کارشناس ارشد تغذیه نشان میدهد: «گروهی که تولد فرزند پسر در آن‌ها بیشتر بوده صبحانه کامل مصرف می‌کردند.»
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۶
۰

نقش تغذیه در تعیین جنسیت جنین

وی در خصوص ارتباط تغذیه با جنسیت جنین گفت: «بحث ارتباط تغذیه با جنسیت جنین هنوز در مراحل مطالعات اولیه قرار دارد و به طور قطعی مواردی در این زمینه وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «اخیرا مطالعاتی در رابطه با ارتباط تغذیه با جنسیت جنین صورت گرفته است که در آن الگوی تغذیه‌ای مادرانی که فرزند پسر داشته اند با مادرانی که فرزند دختر داشته اند را در قبل و بعد از بارداری ارزیابی کرده اند که مشاهده شده است زنانی که میزان کالری دریافتی بالایی در سه ماهه اول بارداری داشتند و کیفیت تغذیه‌ای مناسب تری داشتند و پتاسیم بیشتری مصرف کرده اند درصد فرزندان پسر در آن‌ها نسبت به زنانی که کالری کمتری مصرف کرده اند و کیفیت غذایی پایین تری داشته اند بیشتر بوده است.»

عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور افزود: «در این مطالعه مشخص شده گروهی که تولد فرزند پسر در آن‌ها بیشتر بوده صبحانه کامل مصرف می‌کردند و گروهی که فرزند دختر در آن‌ها بیشتر بوده یا صبحانه مصرف نمی‌کردند و یا صبحانه کمی مصرف می‌کردند.»

وی گفت: «عوامل دیگری در تعیین جنسیت جنین نقش دارد که تغذیه در میان این عوامل بخش پررنگی نیست و این مسئله در حد اطلاعات اولیه است.»

این کارشناس ارشد تغذیه تاکید کرد: «از نظر درصد مقایسه‌ای دیده شده که در گروهی که فرزند پسر داشته اند ۵۶ درصد فرزند پسر بوده و گروه فرزند دختر ۴۳ درصد بوده که این ارتباطات را مطرح کرده اند. اما اینکه بتوانیم به طور قطع بگوییم تغذیه در تعیین جنسیت موثر است هنوز در مراحل اولیه تحقیقات است و شاید سال‌های بیشتری نیاز باشد که اطلاعات بیشتری در این باره کسب شود، ولی در حال حاضر به لحاظ علمی مسئله تایید شده‌ای در این رابطه وجود ندارد.»
 
 
منبع:ایران ناز
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو