پیشنهاد پارسینه
زهرا نژادبهرام؛
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا نژادبهرام در مراسم افتتاح خانه موزه استاد لرزاده، که با حضور شهردار تهران، اعضای شورا، شهرداران مناطق و معماران و کارشناسان شهری و نیز اهالی محله برگزارشد، به آثار عشق و هنر و مهر و دوستی و همگرایی در معماری ایرانی اشاره کرد و گفت:
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
۰

 

معماری ایرانی و اسلامی با هم ممزوج شده اند؛ با ورود اسلام، رنگ و تصویر دیگری از زندگی را دیدیم و اینقدر رابطه فرهنگ ایرانی و اسلامی عجین شدند که بدون هم معنا ندارند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت:
زیبایی این فرهنگ و این معماری در ارتباط انسانی آن با طبیعت، جان و مردم است و جذابیتش این است که جدا از باور انسانی و اجتماعی نیست.
نژادبهرام به همکارانش افتتاح خانه موزه استاد لرزاده را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد بزودی خانه معمار را در بنایی دیگر مشاهده کنیم.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو