پیشنهاد پارسینه
یک عکاس برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از ۲۵۰ کودک در عکس‌های خود استفاده کرد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۳
۰

کتاب "کونراد ویمل در شهر است" (Konrad Wimmel Is in Town) کتابی است که توسط یک عکاس با نام جان هون والوبن (Jan von Holleben) به چاپ رسیده است. این عکاس حدود بیش از 5000 قطعه عکس برای ساخت تصاویر نهایی این کتاب گرفته است.

او برای ساخت این کتاب تصویری از بیش از 250 کودک در عکس های خود استفاده کرد.

خوانندگان این کتاب باید کونارد و دوستانش را در این کتاب به گونه ای قرار دهند که نشان دهد در تعقیب یک دزد هستند. دزدی که کیف دستی مادر بزرگ کونراد را به سرقت برده است.

در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید:


عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 2
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 3
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 4
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
صحنه ای از یک باغ وحش از کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 5
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است" 6
عکس کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"
پشت صحنه کتاب "کونراد ویمل در شهر است"

 

منبع:سیمرغ

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو