آئین اعزام ۴۰۰۰ نیروی پلیس به سه استان مرزی اربعین صبح سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ با حضور سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در شهرک آزمایش برگزار شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
آئین اعزام ۴۰۰۰ نیروی پلیس به سه استان مرزی اربعین صبح سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ با حضور سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در شهرک آزمایش برگزار شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو