پلیس لندن ۲۷۶ معترض به تغییرات اقلیمی را که اقدام به برپایی تظاهرات در پایتخت انگلیس کرده بودند، دستگیر کرد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
پلیس لندن ۲۷۶ معترض به تغییرات اقلیمی را که اقدام به برپایی تظاهرات در پایتخت انگلیس کرده بودند، دستگیر کرد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو