پیشنهاد پارسینه
«لیندال ساکس» سفیر جدید استرالیا، ظهر یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ با حضور در وزارت امور خارجه ایران استوارنامه خود را به محمدجواد ظریف تقدیم کرد.
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو