پیشنهاد پارسینه
یکی از خبرسازترین ویدئوهای منتشر شده در هفته های اخیر ، ویدئویی بود که در آن به نظر می رسید یک پلیس در سازمان ملل مانع خروج ظریف می شود. در این ویدئو مهدی خرمدل ، روزنامه نگار به سناریوهایی پرداخته که آن ویدئوی تقطیع شده ایجاد کرد و البته روایت کامل آن صحنه که نشان می دهد پلیس یک عرب تبار بوده و با ظریف خیلی گرم خوش و بش می کند را منتشر کرده است.
۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو