پیشنهاد پارسینه
فرود اضطراری یک هواپیمای باری ارتش اوکراین در شهر «لویف» به دلیل نداشتن سوخت کافی منجر به کشته شدن حداقل ۴ نفر شد.
۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو