مراسم رونمایی از دو دستگاه تجهیزات و دستاورد‌های جدید و تحویل دهی چهار دستگاه ادوات رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل ارتش برگزار شد.
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
مراسم رونمایی از دو دستگاه تجهیزات و دستاورد‌های جدید و تحویل دهی چهار دستگاه ادوات رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل ارتش برگزار شد.
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو