پیشنهاد پارسینه
یک کودک چهار ساله در شمال هند که در حال عبور از یک کوچه ناهموار بود به درون کانال آب افتاد. یک مرد که در آن کوچه مغازه داشت با دیدن این اتفاق سریع به سمت کودک دوید و او را از مرگ حتمی نجات داد.
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
من فامیلم رفته بود هند بعد از برگشت می گفت روزی هزار بار خدا رو شکر کنید که در هند به دنیا نیامدید.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو