پیشنهاد پارسینه
تصاویری از تکمیل ساخت پل ارتش سرخ در چین را در این گزارش می‌بینیم.
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۴
۰

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چینپایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

پایان ساخت پل ارتش سرخ در چین

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو