پیشنهاد پارسینه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال ۱۳۹۸ را با نسبت ۱۴۵ درصدتایید کرد.
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹
۰

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا در سال ١٣٩٨ با نسبت ۱۴۵ درصد در مقایسه با نسبت ۱۰۷ درصد در سال ١٣٩٧ از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

این گزارش می‌افزاید، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹) و براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷، سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۸ بیمه آسیارا مورد را تاییدقرار داده است.

در این گزارش آمده است، با همراهی و همدلی خانواده بزرگ بیمه آسیا در تحقق ارایه طرح‌های جدید بیمه ای، بهبود فرآیند نظارت ها، افزایش سرمایه، توسعه بازار به ویژه بیمه‌های زندگی، تقویت شبکه فروش، ارتقای سطح بهره وری منابع انسانی، اصلاح ترکیب پرتفوی وسرمایه گذاری بهینه شاهد افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا در سال‌های آتی و تداوم ارائه خدمات شایسته بیمه‌ای به هموطنان باشیم.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو