پیشنهاد پارسینه
فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) از فردا در شعب بانک ملی ایران آغاز می شود.
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۲
۰
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) الکترونیکی یک ساله مرحله دوم سال جاری از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۸ به مدت پنج روز کاری تا پایان روز یکشنبه ۹۸/۷/۱۴ در شعب بانک ملی ایران آغاز خواهد شد.
گفتنی است این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و معاف از مالیات در شعب این بانک فروخته می‌شود.
این اوراق قابل انتقال به غیر است و نرخ بازخرید، قبل از سررسید آن توسط بانک ۱۰ درصد سالانه تعیین شده است.
فروش اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ پرداخت سود آن آخرین روز هر ماه است که به صورت سیستمی به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز می‌گردد.
همچنین گواهی سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد، لذا حفظ و نگهداری رسید گواهی صادره توسط مشتریان ضروری است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو