پیشنهاد پارسینه
بزرگترین مسجد غرب آفریقا با حضور هزاران نفر از مردم سنگال در شهر «داکار»، پایتخت این کشور، افتتاح شد.
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو