پیشنهاد پارسینه
پرنس هری از منطقه دیریکو در آنگولا که بخش اعظمی از آن توسط بنیاد هالوتراست از مین‌های زمینی پاکسازی شده است بازدید کرد. برای اولین بار پرنسس دایانا در سال ۱۹۹۷ به منظور افزایش آگاهی و توجه به خطری که مردم منطقه را به خاطر وجود مین‌های زمینی تهدید می‌کرد از این منطقه دیدن کرد. پرنس هری در بازدیدش از این سایت از مسیری عبور کرد که روزی مادرش از آنجا عبور کرده و عکس گرفته بود.
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو