رئیس جمهور ۳۸ ساله السالوادور در سازمان ملل گفت: باور کنید تعداد افرادی که این سلفی را می بینند بسیار بیشتر از آنهایی است که به سخنرانی من گوش می دهند.
۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۱
۰
ارسال نظر