پیشنهاد پارسینه
سی و نه سال پیش در چنین روز‌هایی در حالی که تابستان آخرین روزهایش را سپری می‌کرد و دانش‌آموزان آماده می‌شدند تا سال تحصیلی جدید را آغاز کنند رژیم بعثی عراق خود را برای حمله به ایران آماده کرد. عکس‌ها: فرارو
۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو