پیشنهاد پارسینه
اکثر محصولات سایپا پنجشنبه (۹۸/۷/۴) با کاهش متوسط یک میلیون تومانی در قیمت همراه است.
۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵
۰
براساس مشاهدات میدانی، محصولات سایپا امروز (۹۸/۷/۴) با کاهش متوسط یک میلیون تومانی در قیمت همراه است.

سایپا ۱۱۱ با کاهش ۷۰۰ هزار تومان به قیمت ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش رسید، همچنین سایپا ۱۳۲ باکاهش یک میلیون تومان به مبلغ ۴۳ میلیون تومان فروخته شد.

سایپا ۱۳۱ با کاهش ۵۰۰ هزار تومان با نرخ ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. تیبا با کاهش ۲۰۰ هزار تومان با مبلغ ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ساینا ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و تیبا ۲ معادل ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون تغییر در قیمت نیسب به دیروز در بازار آزاد معامله شدند.
 
روند کاهشی قیمت محصولات سایپا/ سایپا ۱۳۲ به ۴۳ میلیون تومان رسید
 
روند کاهشی قیمت محصولات سایپا/ سایپا ۱۳۲ به ۴۳ میلیون تومان رسید
 
روند کاهشی قیمت محصولات سایپا/ سایپا ۱۳۲ به ۴۳ میلیون تومان رسید
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو