پیشنهاد پارسینه
بازی با تخته نرد و یا هر چیزی که عرفا از آلات قمار محسوب می‌شود، حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.
۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵
۰

بازی با تخته نرد و یا هر چیزی که عرفا از آلات قمار محسوب می‌شود، حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

پی نوشت:

استفتاء مرکز پاسخگویی انوار طا‌ها از دفاتر مراجع تقلید
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو