پیشنهاد پارسینه
در زمان آشاميدن آب چند چيز مستحبّ است: اوّل : آب را به طور مكيدن بياشاميد. دوم: در روز ايستاده آب بخوريد.
۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹
۰
در زمان آشاميدن آب چند چيز مستحبّ است:
اوّل : آب را به طور مكيدن بياشاميد.
دوم: در روز ايستاده آب بخوريد.
سوم: پيش از آشاميدن آب «بسم اللّٰه» و بعد از آن «الحمد للّٰه» بگوئيد.
چهارم: به سه نفس آب بياشاميد.
پنجم: از روى ميل آب بياشاميد.
ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت سيد الشهداء عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كنيد و قاتلان آن حضرت را لعنت نمائيد.

پي نوشت:
توضيح المسائل مراجع، ج2، مسأله 2638
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو