پیشنهاد پارسینه
بررسی آمار فروش فیلم‌ها در شش ماه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که میزان فروش سینما نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ افزایش داشته است.
۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
۰

فروش سینمای ایران در شش ماه نخست سال ۹۸ به فروشی معادل ۱۷۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان رسیده است و طی این مدت ۱۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۶۶ نفر به تماشای فیلم‌های درحال اکران نشستند.

میزان فروش فیلم‌های سینمایی در شش ماه نخست سال ۹۷ نیز معادل ۱۴۴ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۶۳ هزار تومان و تعداد تماشاگران ۱۶ میلیون ۶۴۵ هزار و ۱۳۶ نفر بوده است.

بر اساس بررسی‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، میزان افزایش فروش فیلم‌ها درشش ماه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷، بیست و سه درصد رشد داشته است، اما تعداد تماشاگران در شش ماه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

گزارش فوق نشان می‌دهد که سینمای کشور تنها برای سه ماه ابتدایی سال که با اکران ویژه نوروز آغاز می‌شود برنامه‌ریزی خوبی برای اکران داشته است. بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده، سه ماه تابستانی که گذشت جزو بدترین بازه‌های زمانی اکران تابستان بود در حالی که عموما به علت تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها این تابستان است که باید از فروش و رونق خوبی برخوردار باشد. قرار دادن بیشتر شانس‌های فروش تنها در سه ماه ابتدایی سال نشان از عدم برنامه‌ریزی منسجم در حوزه پخش و اکران دارد.

افزایش فروش سینما همراه با کاهش مخاطب!

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو